Sipariş Formu →

Awax Xtra Cu

Bakırlı Gübre Çözeltisi - Bakır Sülfat İçerir

Awax Cu her tip toprakta ve iklim koşullarında uygulanabilen, kökleri ve yaprakları tarafından kolayca ve tamamen alınan özel yapıya sahip sıvı “sistemik“ bakır gübresidir.
Awax Cu sistemik olarak iş yapması nedeniyle çok çabuk alınır-taşınır, dolayısıyla çok hızlı etkisini gösterir ve bitki için çok önemlidir. Bakteriyel ve mantari hastalıklara 
karşı antibakteriyel olarak iş görür ve bitkinin bakır ihtiyacını hızlı bir şekilde giderir. 
Kökten ve yapraktan uygulanabilir.
Bakır elementi bitkilerin gelişimi ve sa€lı€ı için çok önemlidir.
Bitkilerde ya€ asitlerinin yapımında rol oynar.
Bitkide fotosentezi hızlandırır, dolayısıyla yeşil aksamın düzgün renkte olmasını sa€lar, ayrıca çiçek ve meyve oluşumuna 
katkı da bulunur.
AWAX CU bakır eksikli€inin giderilmesi konusunda çok hızlı etkilidir.
Bitkilerde zehirlenme maddelerine engel olur.
Demir proteinin ve karbonhidratlarının sentezini arttırır.
Çiçeklenme ve meyve ba€lanmasını sa€lar.
Tahıllarda dane verimini arttırır.
Sebzelerde bakteriyel hastalıklara mukavemet sa€lamaya yardımcı olur.
Bakır noksanlı€ı durumunda;
Klorofil oluşumu, vitaminler ve büyüme hormonlarının oluşumu ve aktiviteleri yavaşlar hatta durur. Bunun sonucunda bitkide renk açılmaları (klorotik-nekrotik lekeler) görülür. 
Gövde ve ince dallarda geriye do€ru cansızlaşma, yapraklarda sararma, gelişmenin engellenmesi ve kolayca solan solgun yeşil renkli yapraklar görülür. Bunun içindir ki bakır 
gereksiminin çok hızlı bir şekilde karşılanması bitki için hayati önem taşır.

Garanti Edilen İçerik %W/W
Suda Çözünür Bakır (Cu) 7

 

BİTKİLER UYGULAMA DOZU SAYISI UYGULAMA ZAMANI
BAĞ 100-150cc 1 Sürgün gelişimi
  100-150cc 2 Koruk dönemi
TURUNÇGİLLER 100-150cc 1-3 1.cisi çiçek dönemi
2.cisi meyve dönemi 20-25 gün arayla.
ZEYTİN 100-150cc 2 1.cisi sürgün dönemi
2.cisi meyve dönemi
TAŞ VE YUMUŞAK
ÇEKİRDEKLİ MEYVELER
100-150cc 2 1.cisi sürgün dönemi
2.cisi meyve dönemi
SEBZELER (PATATES, BİBER
DOMATES, SOĞAN, KARPUZ,
KAVUN, HIYAR, FASULYE VB.
100cc 3 Gelişme döneminde 15 gün aralıklarla.
HUBUBATLAR
(BUĞDAY, ARPA VB.)
100-150cc 1 Kardeşlenme dönemi.
KESME ÇİÇEK VE SERACILIKTA 150-200cc 2-3 Gelişme döneminde
DAMLA SULAMA 100cc 2-3 Gelişme döneminde
ŞEKER PANCARI 100cc 1-2 1.cisi 5-6 yaprak olunca
2.cisi 15-20 gün sonra

 

Avdan Tarım