Sipariş Formu →

Awax Ferroly

Demirli Gübre Çözeltisi - Demir Sülfat İçerir

Yüksek oranda şelatlı demir içeren gübredir. Yoğun olduğundan ekonomik ve daha etkilidir. Hem yaprak hem de toprak uygulamalarında % 100 çözünür demir kaynağı sağlayarak demir noksanlıklarının hızlı bir şekilde giderilmesini sağlar.
Sitrik asit şelatı sayesinde hızlı bir şekilde bünyeye alınır ve hızlı bir şekilde noksanlıkları düzelterek bitkide sağlıklı yeşil rengi yeniden oluşturur. Bitkilerde fotosentez için gerekli olan klorofil pigmentinin artmasını hızlandırarak bitkinin daima yeşil ve sağlıklı olmasını sağlar. Bitkilerde optimum büyümeyi ve gelişmeyi sağlar. Bitkilerde büyümeyi hızlandırır. Hastalık ve karşı bitkilerde dirençli olmasını sağlar. Çiçek meyve ve salkım silkmelerini önler ve döl tutumunu arttırır. Toprakta ve bitkide mantar  ve diğer hastalıkların oluşmasını önleyici bir etki yapar.
Demir direkt fotosenteze katılan, olmazsa olmaz temel iz elementtir. Demir, kurak ve yarı kurak bölgelerde oluşan kireçli topraklarda yetiştirilen bitkilerde eksikliği en çok görülen mikro besin elementidir.  
Demir noksanlığı ilk defa genç sürgün ve yapraklarda görülür. 
Topraktaki fosfor birikimi demir noksanlığını arttırır. Demir (Fe),Azot (N),Fosfor (P) ve Potasyum (K) gibi bitki besin elementleri ile mukayese edildiğinde bitkinin sadece az miktarda ihtiyacı vardır. Fakat bitki büyümesinde etkilidir.Demirli gübre verilmediğinde pamuk,mısır ve diğer ürünlerde verim düşer.
Topraktaki demir bağlı olduğu için bitki alamaz.
Demirin alınabilirliğini etkileyen birkaç toprak faktörü vardır.
Toprak pH sı : Toprağın PH değeri 6 dan düşük olduğunda demirin alınması çok kolaydır.Ph değeri 7 ve üzerine çıktığında demirin alınabilirliği hızla azalır.İyi bir bitki gelişimi için asit toprakları kireçlemek gereklidir,fakat dikkat edilmesi gereken nokta aşırı kireçlemenin demir noksanlığını arttıracağıdır.
Organik Madde: Organik maddesi düşük toprakların içerdiği demir miktarı da azdır. Demir noksanlığına daha çok bu tip topraklarda yetişen bitkilerde rastlanır 
Besin Madde Dengesi: Toprakta, Demir(Fe), Bakır(Cu),Mangan (Mn) ve molibden (Mo) arasındaki denge çok önemlidir. Topraktaki aşırı fosfor miktarı da demir noksanlığını ortaya çıkarır. Ph ı yüksek  topraklardaki demire özellikle dikkat edilmelidir, çünkü bunlar fosfor  gübrelemesinin aşırı yapıldığı topraklardır.
Diğer Toprak Faktörleri: Değişik toprak faktörlerinin kombinasyonu, yüksek kireç,soğuk,ıslak koşullar ve yüksek bi karbonat miktarı demir  noksanlığına sebep olabilir.Bu durum özellikle,daneli darı ve meyve ağaçları gibi demir noksanlığına karşı hassas bitkiler için çok önemlidir.

Bitkilerde Demir Noksanlığı Arazları:
Demir klorofilin oluşumunda bir katalizördür ve oksijen taşıyıcısı gibi hareket eder.
Demir noksanlığının arazları ilk olarak bitkinin tepe kısmındaki genç yapraklarda görülür, bunun sebebi demirin bitki bünyesinde hareketsiz oluşudur. Bu nedenle demir bitkide ilk uygulandığı yer de kalır. 
Demir noksanlığı; soluk yeşil renk (kloroz) ile kendini gösterir, yeşil yaprak damarları ile damarlar arası dokular arasında keskin renk farkı ile kendini gösterir. 
İleri düzeydeki noksanlıklar tüm bitkinin rengini Sarıdan beyaza dönüştürür.
Demir noksanlığının tipik özelliği ise klorozlu yaprakların kolay kolay ölmemesidir. Meyve ağaçlarında ise kloroz bazı dallarda görülürken bazı dallarda görülmeyebilir.
Toprak testleri, bitki analizleri, bitkinin geçmişine ilişkin bilgiler ve diğer bitkilere ilişkin bilgiler gerçek noksanlıkların tespit ve ayırt edilmesinde yardımcı olurlar.

Garanti Edilen İçerik: %W/W
Suda Çözünür Demir (Fe) 7

 

ÜRÜN KULLANIMI

BİTKİ YAPRAKTAN DOZ(1000LT SU) TOPRAKTAN DOZ UYG. SAYISI UYGULAMA ZAMANI
Narenciye 50-70gr 300-500gr/da 3 1.uygulama: Çiçeklenme öncesi
2.uygulama: Tam çiçekten 1 ay sonra
3.uygulama: Yaz sürgünlerinde
Bağ 100-200gr   2-3 1.uygulama: Salkım kapanmasından önce.
2-3.uygulama: Daneler yumuşayıncaya kadar 10-15
gün arayla yapılır.
Elma - Armut vs. 50-70gr 300-500gr/da 2 1.uygulama: Ceviz iriliğinde
2.uygulama: Yaz sürgünlerinde
Antep Fıstığı 50-70gr 200-400gr/da 2-3 Yapraklanmadan sonra başlayarak 15-20 gün
arayla 2-3 uygulama yapılır.
Şeftali, Erik, Kiraz, Kayısı 50-70gr 300-500gr/da 2 1.uygulama: Çiçeklenme sonrası
2.uygulama: 1. uygulamadan 15-20 gün sonra
Sebzeler (domates, biber vs) 50-70gr 1000gr/1000lt su 3-4 Çiçeklenme sonrasından başlayarak 10-15 gün
arayla 3-4 uygulama yapılır.
Mısır 75gr/da 200-400gr/da 1 Mısır 40-50cm boya ulaştığında tek uygulama
yapılır.
Pamuk 50-75gr/da 250-500gr/da 2 1.uygulama: Tarak öncesi
2.uygulama: 15 gün sonra
Çeltik 40-75gr/da 200-400gr/da 1-3 1.uygulama: Kardeşlenme başlangıcında.
2.uygulama: Sapa kalkma döneminde
3.uygulama: 2.uygulamadan 30 gün sonra
Şeker Pancarı 40-75gr/da 350-500gr/da 2-3 1.uygulama: 6 yaprak döneminde başlanır.
2.uygulama: 30 gün aralıklarla toplam 2-3 uygulama yapılır
3. uygulama: 30 gün sonra.
Hububat 50gr/da 200-400gr/da 1-2 Kardeşlenme döneminde tek uygulama yapılır. Gerekirse
sapa kalkma döneminde 2. uygulama yapılır.
Mercimek 50gr/da 200-400gr/da 1 Çiçekten önce uygulanır.
Kavun, Karpuz 40-75gr/da 300-500gr/da 1-2 1.uygulama: Çıkıştan 30 gün sonra
2.uygulama: 10 gün aralıklarla
Soğan, Sarımsak 60-75gr/da 150-200gr/da 2-3 1.uygulama: 10-15 cm boya ulaşınca
2-3.uygulama: 20-25 gün arayla uygulanır.
Süs Bitkileri 40-75gr/da 250-500gr/da 2-3 Yapraklı dönemlerde 3-5 uygulama yapılır.
Avdan Tarım