Organik Gübreler

Organik gübrelerle toprağa ihtiva ettiği organik maddenin kaynağına bağlı olarak değişik oranlarda azot, fosfor, potasyum ve diğer besin maddeleri ilave edilmektedir.

Bu özellikleri dışında organik gübreler toprak yapısı ve organik madde miktarı üzerinde etkili olmaktadır.

Avdan Tarım